joi, 28 ianuarie 2016

Despre nume (2) - nume de origine greacă

Inscripție cu o listă de nume grecești
    După episodul despre numele de origine ebraică, trecem la următoarea etapă: moștenirea greacă!

    Chiar și în ziua de astăzi numele grecești antice sînt folosite ca prenume, chiar dacă o măsură mai mică decît în trecut. Numele grecești sînt compuse (la fel ca cele indiene și iraniene), chiar într-o măsură mai mare decît în cazul numelor de origine ebraică. Reiterez faptul că majoritatea informațiilor prezentate sînt preluate din cartea Nume de persoane  (Al. Graur).

    Cînd există două elemente în nume, acestea nu trebuie gîndite ca determinîndu-se unul pe celălalt, ci este vorba de termeni alăturați pur și simplu. Astfel în grecește Nikolaos nu este nici „învingătorul poporului”, nici „poporul învingător”, nici altceva de acest fel, ci pur și simplu alăturarea unui element care înseamnă „victorie” sau „a învinge” și a altui element care înseamnă „popor”.

Nume grecești grupate după primul element de compunere:
 • andro- „bărbat”: Androkles (kleos „glorie”), Andromakhe (makhe „luptă”), Andromeda (med- „sfat”), Andronikos (nike „victorie”);
 • aristo- „cel mai bun”: Aristeides (eidos „înfățișare”), Aristippos (hippos „cal”), Aristophanes (phan- „apariție”), Aristoteles (telos „scop”),
 • demo- „popor”: Demosthenes (sthenos „putere”),
 • Dio-, rădăcina numelui Zeus: Diodoros (doron „dar”), Diodotos (-dotos „dat”), Diogenes (-genes „născut”), Diomedes (med- „sfat”.);
 • doro-, dosi- „dar”: Dorotheos (prin slavă a ajuns la noi sub forma Doroftei), Dositheos (prin slavă a ajuns la noi sub forma Dosoftei; al doi­lea element e theos „zeu”);
 • eu „bun”; Euangelos (angel- „vestire”;' de aici Vanghele), Euanthes (anthos „floare”; de aici Evantia), Eudokia (dokeo „a socoti”; de aici (Ev)dochia „bunăvoință”), Euphemos (pheme „faimă”: de aici Eufem, Efimița), Eustratios (stratos „armată”; de aici Istrate), Euthymos (thymos „spirit”; de aici Eftimie);
 • kalli- „frumos”: Kallimakhos (makhe „luptă”), Kalliope (ops „voce”), Kallistratos (stratos „armată”);
 • lao- „popor: Laocoon (coeo „a vedea”), Laonikos (nike „victorie”),
 • pant-, pan-, pam- „tot”: Pamphilos (philos „iubit”), Pankrates (kratos „putere”; de aici Pangrati), Panteleemon (eleemon „milos”; nume creștin, de aici Pantelimon);
 • philo- „iubitor”: Philadelphos (adelphos „frate”), Philaretos (arete „virtute”, de aici Filaret), Philippos (hippos „cal”). Din această rădăcină este numele modern Filoti.
 • poly- „mult”: Polybios (bios „viață”), Polydoros (doron „dar”) Polykrates (kratos „putere”), Polyxene („care primește mulți oaspeți”; xenos „străin”);
 • theos- „zeu”: Theokritos (kritos „ales”), Theodulos (duios „sclav”), Theokhares (kharis „grație”), Theophanes (phan- „apariție”), Theophilos (philos „iubit”).
Nume grupate după al doilea element:
 • -agora „adunare publică”: Anaxagoras (anax „rege”), Aristagoras (aristos „cel mai bun”), 
 • -andros „bărbat”: Alexandros (alexo „a ajuta”), Kassandros, fem. Kassandra (kassi- „distins”), Kleandros (kleos „glorie”), Leandros (laos „popor”), Lysandros (lyo „a distruge”), Menandros (menos „curaj”). Aici se adaugă o serie de nume terminate în -anor, -enor: Agenor (ago „a conduce”), Antenor (anti „împotrivă”), Nikanor (nike „victorie”);
 • -arkhos „conducător”: Aristarkhos (aristos „cel mai bun”), Hermarkhos (Hermes, nume de zeu), Hipparkhos (hippos „cal”), Plutarkhos (plutos „bogăție”);
 • -bios „viață”: Makrobios (makros „lung”), Polybios (polys „mult”), Zenobios (Zen, variantă a numelui Zeus);
 • -doron „dar”: Antidoros (anti „în schimb”), Apollodoros (Apollo, zeul), Diodoros (Dios, genitivul de la Zeus), Heliodoros (Helios „soare”), Isidoros (Isis, zeița egipteană), Menodoros (Men „luna”; de aici rom. fem. Minodora), Pandora (pan-,,tot”), Polydoros (polys „mult”), Theodoros (theos „zeu”);
 • -genos „neam”: Athenogenes (Athena, zeița), Diogenes (Dio-, rădăcina numelui Zeus), Hermogenes (Her­mes, nume de zeu), Eugenes („bine născut”);
 • -hippos „cal”: Antippos (anti „împotrivă”), Aristippos (aristos „cel mai bun”), Arkhippos (arkho „a conduce”, de aici Arhip), Kratippos (kratos „forță”, krateo ,,a stăpîni”), Khrysippos (khrysos ,,aur“), Lysippos (lyo „a dezlega”),  Philippos (philos „iubitor”), Xanthippos (xanthos „blond”) fem. Xanthippa, Zeuxippos (zeug- „a înhăma”);
 • -kleos „glorie”: Androkles (aner „bărbat”), Empedokles (empedos „ferm”), Eteokles (eteos „adevărat”), Herakles (Hera, nume de zeiță), Kharikles (kharis „grație”; de aici Hariclea), Patroklos (pater „tată”), Perikles (peri „superior”), Sophokles (sophos „înțelept”), Themistokles (themis „dreptate”);
 • -kratos „forță”: Hippokrates (hippos „cal”), Isokrates (isos „egal”), Pankrates (pan- „tot”), Polykrates (polys „mult”), Sokrates (so- „teafăr”);
 • -medo „sfat”: Andromeda (andro- „bărbat”), Arkhimedes (arkhi- „supra-”), Diomedes (Dio-, rădăcina numelui Zeus), Ganymedes (gany- „care bucură”), Nikomedes (nike „victorie”), Palamedes (pala- „a apuca”);
 • -nike „victorie”: Andronikos (andro- „bărbat”, de aici Andronic), Eunike (eu „bun”), Kallinikos (kalli- „frumos”), Laonikos (laos „popor”), Stratonikos (stratos „armată”);
 • -phan „a apărea”: Aristophanes (aristos „cel mai bun”), Metrophanes (meter „mamă”; de aici rom. Mitrofan), Theophanes (theos „zeu”; de aici femininul Teofana, Tofana), Xenophanes (xenos „străin”);.
 • -stratos „armată”: Herostratos (Hera, nume de zeiță), Kallistratos (kalli- „frumos”, de aici Calistrat), Lysistratos (lyo „a dizolva”), Peisistratos (peitho „a convinge”);
 • -theos „zeu”: Dorotheos (doron „dar”, cf. și formația inversă, Theodoros), Dositheos (do- „a da“, cf. și formația inversă, Theodosios), Philotheos (philos „iubit”; prin filieră slavă a ajuns la noi Filofteia), Timotheos (timao „a onora”; de aici, prin filieră slavă, Timotei, Timofte).
Sigur, existau și nume formate dintr-un singur termen:

 • Platon (platis „cu umeri lați”),
 • Thales (thalo „a îmboboci”),
 • Aischylos - Eschil (aiscos „rușine”).

Femeile aveau adesea nume formate ca și ale bărbaților, numai că, bineînțeles, cu terminație feminină: 
 • Eunike (eu „bun”, nike „victorie”), 
 • Eurydike (eurys „amplu”, dike „justiție”), 
 • Iphigeneia (iphi- „puternic”, genos „neam”), 
 • Kleopatra (kleos „glorie”, pater „tată”), 
 • Klytaimnestra (klytos „celebru”, mnester „pețitor”), 
 • Lysistrate (vezi mai sus masculinul Lysistratos),
în alte cazuri însă găsim nume formate dintr-un singur termen: 
 • Agathe „bună”, 
 • Aglaia „strălucită”, 
 • Aspasia „plăcută”, 
 • Delia „din insula Delos” (închinată zeului Apollo), 
 • Eirene „pace” (de aici rom. Irina), 
 • Khloe „verdeață” (în onoarea zeiței agriculturii, Demeter), 
 • Korinna „fetiță”, 
 • Kynthia „de pe muntele Kynthos” (tot în onoarea lui Apollo), 
 • Phryne „broască”, 
 • Zoe „viață”. 
Numele de zei, de eroi din legende sînt adesea neanalizabile pentru cunoscătorii limbii grecești, fie pentru că elementele de formație nu s-au păstrat ca termeni izolați, fie, mai probabil, pentru că aceste nume apar­țin de fapt unei civilizații preelenice: Achilles, Artemis, Helene, Hermes, Leda, Odysseus etc. 

Episodul următor: nume de origine germanică.

Niciun comentariu:

Etichete

Adevărul (8) adjectiv (3) Agerpres (3) Alexandru Graur (13) Antena 3 (7) articol sportiv (4) Auchan (7) B1 (3) barbarism (19) BBC (3) beție de cuvinte (5) clasificat (3) Constituția (3) cratimă (8) cum ne exprimăm corect (47) cum pronunțăm corect (15) cum scriem corect (42) cuvinte folosite greșit (168) cuvinte inventate (10) cuvinte încîlcite (4) cuvinte pocite (4) cuvinte rar folosite (3) cuvinte redescoperite (11) cuvinte scrise greșit (37) cuvinte străine (6) decît (4) DEX (10) dexonline (31) diacritice (8) Digi (9) Digi 24 (13) DOOM (3) DOOM2 (17) Emil Grădinescu (3) eroare semantică (4) erori DEX (2) erori DOOM (1) etimologie (26) Evaluarea Națională (5) Evenimentul zilei (15) false friends (6) fotbal (8) furculision (5) Gabriela Vrînceanu Firea Pandele (4) grad de comparație (3) gramatică (4) greșeli de scriere monumentale (3) HBO (5) hipercorectitudine (4) inconsecvențe DOOM2 (4) î din i (6) jurnaliști (27) Libertatea (4) lipsă de logică (10) Liviu Pop (3) mama ei de topică! (4) marketing (10) Ministerul Educației (5) monumente (3) muta cum liquida (7) noștrii (5) nume de persoane (6) ortografie (18) oximoron (9) Parlament (3) pațachină (1) pleonasm (18) plural (6) politician (4) presă (3) prim-ministru (5) programă (3) prostul nu e prost destul... (3) publicitate (11) Radu Paraschivescu (1) Realitatea TV (14) reforma ortografică (9) reporter (2) rimel (1) România Liberă (16) s-a răsturnat căruța cu proști (5) SRI (2) statistici (10) Stelian Tănase (1) texte juridice (3) top căutări (18) traducere (15) traduceri proaste (12) virgula (8) vroiam (1)