joi, 18 februarie 2016

Despre nume (4) - nume de origine slavă

Inscripții croate
    Deși numele slave au fost formate la început prin același procedeu al compunerii, cu timpul a dezvoltat procedeul formării cuvintelor cu sufixe. De aceea găsim doar două elemente larg răspîndite ca al doilea termen al compunerii:
 • -mir, a cărui valoare nu este destul de clară (unii îl traduc prin „pace”, alții prin „lume” și mai ales prin „vestit”): Borimir (bor- „luptă”), Branimir, Brankomir (brani „luptă”), Dragomir (drag „drag”), Kazimir (kaz- „a învăța pe altul”, sau kaz- „a distruge”), Liubomir (liub- „iubit”), Radomir (rad- „voios”), Slavomir (slavo- „glorie”), Strașimir (strah- „spaimă”), Tihomir (tih- „liniște”), Vladimir (vlad- stăpînire”);
 • -slav „glorie": Borislav (bor- „luptă”), Dragoslav (drag „drag”), Miroslav (mir- „lume”), Radoslav (rad- „voios”), Stanislav (sta- „a dura”), Svetoslav (svet- „lume”, „lumină”), Vladislav (vlad- „stăpînire”);
    Există și nume slave formate cu alte elemente, de exemplu, Bogdan („dat de Dumnezeu”: bog „dumnezeu” și dan „dat”), Dajbog (daj „care dă”, bog „Dumnezeu”), Liudmila (lyudu „popor”, milu „grațios, drag”), dar numărul lor este foarte mic.
    În perioada Evului Mediu au fost împrumutate masiv și adaptate nume grecești (sau romane) prin intermediul bisericii:
 • Ivan din Ioannes (prin intermediarul Ioanu);
 • Arkadi din Arcadius;
 • Evgheni din Eugenios;
 • Fiodor din Theodoros;
 • Serghei din Sergius (roman);
 • Galina femininul lui Galenos („calm”);
    Cîteva nume specifice rusești, autohtone sau împrumutate din alte limbi:
 • Tatiana, după numele unei sfinte din Asia Mică; 
 • Natalia (cu diminutivul Natașa), e numele unei sfinte din calendarul grecesc, de la lati­nescul Natale Domini „nașterea Domnului”; 
 • Vera, cuvînt rusesc „credință".  
 • Igor împrumutate din scandinavă: Ingvarr
 • Olga din norvegianul Helga „sfîntă" (masculinul fiind Oleg).,
 • Gleb, din norvegianul Guðleifr,  (guð „zeu” și leifr „moștenitor”),
 • Boris, dintr-o limbă turco-tătară (Bogoris „lup” sau „mic”).
Reiterez faptul că majoritatea informațiilor prezentate sînt preluate din cartea Nume de persoane  (Al. Graur).

Niciun comentariu: