joi, 4 februarie 2016

Despre nume (3) - nume de origine germanică

    Numele germane se formează după un sistem similar cu cel al numelor grecești. Singura diferență pe care o putem observa este modificarea  mai consistentă a unor componente (explicabilă prin faptul că numele germane au cunoscut o evoluție de cîteva sute de ani în plus față de cele grecești).

Iată în primul rînd cîteva exemple grupate după primul ele­ment de compunere:
 • ad(al) „nobil”: Adalbert, Albert, Albrecht (berht „glorie”), Adalfuns (mai mult sub forma spaniolă Alfonso, Alonso: juns „prompt”), Adolf (wolf „lup”);
 • ald „bătrîn”: Aldegund (gund „război”), Aldric (rich „bogat”), Aldhard (hard „puternic”),
 • audo (engl. ed-) „bogat”: germ. Ottokar, engl. Edgar (gari „lance”), engl. Edith (v. engl. gyth „război”), Edmund (mund „protector”), Edward (ward „păzitor”), Edwin (-win „prieten”);
 • berht „strălucire”, „glorie”: Bertold (wald „săpînire”), Bernard (hard „tare”), Bertram (hramn „corb”), Bertrand (rand „scut”). Vezi și numele de femeie Berta;
 • frid- „pace”: Friedrich (rich „bogat”), cu formele scurtate Fritz, fem. Frieda; engl. Humphrey (huni „uriaș”; latinizat în Onuphrius, rom. Onofrei);
 • gari „lance”: Gerhard (hard „tare”), it. Garibaldi (bald „îndrăzneț”); 
 • hlod, hrod „vestit”: Clotilda (hild- „luptă”), Hrodgari (fr. Roger gari „lance”), Lothar, Luther (hari „armată”), Ludwig (wig „luptă”), Robert (berht „strălucire”), Rudolf (wolf „lup”);
 • sig „victorie”: Siegfried (frid- „pace”), Sigmund, Sigismund (mund „protector”);
 • theud „popor”: Dieter (hari „armată”), Dietfried (fired „pace”), Diethelm (helm „protecție”), Dietmar (mari „vestit”);

Nume grupate după cel de-al doilea element:
 • bald „îndrăzneț”: Archibald (ercan „simplu”),. Humboldt (huni „uriaș”), Leopold (liut- „popor”). Vezi și Baldwin (-win „prieten”);
 • berht „strălucire”, „glorie”: Albrecht, Adalbert, Albert (adel „nobil”), Gilbert (gisil „garanție”), Herbert (hari „armată”), Humbert (huni „uriaș”), Lambert, Lampert, Lamprecht (land „țară”), Robert (hrod „vestit”);
 • frid „pace”: Gottfried, Godfrid (god „zeu”), Manfred (mana „bărbat”); 
 • gari „lance”: Oscar (os „As”, zeu nordic);
 • hard „tare”: Bernhard (bero „urs”), Gerhard (gari „lance”), Leonard (levon „leu”), Rikhard (rich „bogat”);
 • hildi „luptă”: Brünhild (brünne „armură”), Chlothilda (hlod- „ves­tit”), Kriemhild (anglo-sax. grima „coif”). Matilda (mahti „tare”; de aici engl. Maud și numele de familie Madison);
 • mund „protector”: Edmund (engl. ed- „bogat”), Raginmund (ragin „sfat”; de aici fr. Raymond);
 • rich „bogat”: Alaric (ala „tot”), Diederich/Dietrich (theud- „popor”), Friedrich (frid- „pace”), Haganrich (hagan „proprietate”; de aici germ. Heinrich, fr. Henri, it. Enrico), Ulrich (wulf „lup”);
 • wald „putere”: Arnold (arin „vultur”), Harold (hari „armată”), Oswald (os „As“); ,
 • wulf „lup”: Adolf (ad- „nobil”), Radwulf (rad „sfat”, de aici fr. Raoul, engl. Ralph), Rudolf (hrod „vestit”).
Formate tot prin combinare sînt:
 • Conrad (chuon „îndrăzneț”, rad „sfat”), 
 • Hermann (hari „armată”, manna „bărbat”), 
 • Warinheri (war- „a apăra”, hari „armată”; de aici germ. Werner), 
 • Wolfgang (wulf „lup”, gang „mers”).
Reiterez faptul că majoritatea informațiilor prezentate sînt preluate din cartea Nume de persoane  (Al. Graur).


Niciun comentariu: