luni, 3 august 2015

pațachină

Rhamnus cathartica - pațachina
    Nu-i așa că nu știați care este sensul propriu/primul sens al lui pațachină? El desemnează arborii din familia Rhamnaceae: crușînul (Rhamnus frangula) și respectiv verigarul  (Rhamnus cathartica)!
    Sensul familiar („femeie vulgară”) nu a putut fi explicat încă: Șăineanu susține că planta s-ar fi folosit în trecut în boiangerie, însă afirmația nu se verifică (probabil e vorba de Rubia tinctorum, roiba), A. Scriban consideră că sensul ar putea proveni de la mirosul puternic al plantei (cf. putoare), iar Ciorănescu consideră că sensul ar putea fi o contaminare de la moțochină / mațaghină.
    Numele plantei, în schimb, știm de la Scriban și Ciorănescu că provine din sîrbă: pasjakovina (pas - „cîine”, pasjak - „scîrnă de cîine”).

Niciun comentariu: